sobota, 4 czerwca 2011

Umowa kupna - sprzedaży pojazdu w kodeksie cywilnym

Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż pojazdu jest czynnością prawną polegającą na wzajemnym zobowiązaniu kontrahentów, należy jednak pamiętać iż czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, a więc będące zamiarem podmiotów jej dokonujących ale również wywołuje skutki wynikające z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów (art 56 k.c).

Z tego też względu zawierając ego typu umowę warto wiedzieć jakie kwestie należy ustalić w umowie a także jakie dodatkowe obowiązki wiążą się z tym faktem.

Przede wszystkim zawierając umowę należało by oznaczyć rodzaj umowy odpowiednim nagłówkiem. Co prawda nie jest to wymóg prawny i nie wiążą się z brakiem nagłówka żadne konsekwencje jednak ustalanie rodzaju umowy na podstawie zawartych w niej postanowień może niekiedy przysporzyć wielu trudności. Tak więc w tym przypadku należało by w nagłówku napisać „umowa kupna - sprzedaży pojazdu”

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu

Przedstawiam gotowy wzór umowy kupna sprzedaży pojazdu. Może być on także zastosowany w przypadku zawarcia umowy kupna sprzedaży każdego pojazdu.
Przede wszystkim zawierając umowę należało by oznaczyć rodzaj umowy odpowiednim nagłówkiem. Co prawda nie jest to wymóg prawny i nie wiążą się z brakiem nagłówka żadne konsekwencje jednak ustalanie rodzaju umowy na podstawie zawartych w niej postanowień może niekiedy przysporzyć wielu trudności. Tak więc w tym przypadku należało by w nagłówku napisać „umowa kupna - sprzedaży pojazdu”

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU

Podatek od umowy kupna sprzedaży

Zobowiązania publiczno - prawne

Przedmiot opodatkowania

l czynności cywilnoprawne

a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych, z tym iż podatnikiem jest przy:

l umowie sprzedaży - kupujący

Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Jak kupić używany samochód

W zasadzie zaczniemy od końca. Podejmując decyzje o zakupie samochodu trzeba sobie zdawać sprawę że auto trzeba później utrzymać. Młodzi kierowcy ( w wieku 25, 26 lat) mają podwyższoną składkę na ubezpieczenie samochodu o 30%. Ponadto kupując drogi samochód dochodzi do tego ubezpieczenie Auto Casco liczone procentowo od wartości twojego samochodu.

Jeśli decydujesz się kupić używany samochód licz się z dodatkowymi kosztami. Zwykle "okazyjna cena" będzie oznaczać tylko tyle że do zakupu będziesz musiał dołożyć w późniejszym czasie. Dlaczego ktoś miałby sprzedawać auto za niższą cenę jeśli jego rynkowa wartość jest wyższa? Sam pewnie tak byś nie postąpił, więc nie licz że trafiłeś na osobę nie obeznaną z tematem.

Zawsze podobnie jak na drodze trzeba stosować zasadę ograniczonego zaufania.

OC - jak wybrać?

Ubezpieczenie OC to rodzaj ubezpieczenia, które zobowiązany jest wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. O tym, jak dobrze jest posiadać ważne ubezpieczenie OC, przekonali się z pewnością ci, którzy jako kierowcy pojazdów wyrządzili innym szkody komunikacyjne, których koszty okazały się na tyle wysokie, że trudno byłoby je pokryć ze źródeł własnych.
Co do tego więc, ze OC jest absolutnie potrzebne, większość nas jest zgodnych, natomiast problemu może czasem nastręczać wybór odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej. Ale i tutaj jest dobra wiadomość – zakres obowiązywania ubezpieczenia OC oraz rodzaj szkód, jakie takie ubezpieczenie może uwzględniać i pokrywać, jest podobny u każdego ubezpieczyciela, a górna granica kwoty gwarancyjnej jest ściśle i odgórnie określona, niezależnie od tego jaką kwotę składki OC ostatecznie przyjdzie nam za polisę OC zapłacić. Ubezpieczenie OC jest, poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak na przykład sytuacja posiadania pojazdu zarejestrowanego czasowo, z założenia zawierane na okres jednego roku, po którym to czasie albo możemy z niego zrezygnować, przenosząc się tym samym do innego ubezpieczyciela, bądź też możemy je kontynuować na podobnych lub nawet korzystniejszych zasadach.